Dokument
Klubbtidningar (1)
Loggor (1)
Medlemsförmåner (1)
Policys (1)
Årsmöten (1)
Bollkallar.doc
Extra inkomster till lagkassan 2018.pdfFörslag på extrainkomster till lagkassan 2018
Extrapeng till läger förslag 2016.doc
IF Lödde - Matchvärdslathund - 120525.pdfInfo för matchvärdar
Klubbsortiment_LoddeIF_2018.pdfKlubbprofil 2018
Klubbtidning IF Loêdde 2017.pdf
Konstgras-Info-2015.pdfInformation om uthyrning av konstgräsplanen
Kriterier för att få anordna fotbollscup i IF Löddes namn.doc
Löddemodellen uppdaterad 20131210 A4.pdf
Matrial inom IF Lödde version 20140112.doc
Medlems- och spelaravgift 2017.docMedlems- och spelaravgifter 2017
Ordningsföreskrifter bilen.doc
Stadgarlodde.doc