Uppstart flickor födda 2011/2012!
2017-08-04 08:37

Härmed inbjuds alla föräldrar till pojkar och flickor födda 2012 till informationsmöte gällande IF Löddes fotbollsskola.

Mötet äger rum, torsdagen den 10 augusti klockan 18:30 i IF Löddes klubblokal på idrottsplatsen.

Agendan: 

  • Detta är IF Lödde

  • Föräldraskap i IF Lödde

  • Utse ledare för gruppen (utses bland Er föräldrar), intresserade kan anmäla sitt intresse till vårt kansli på telefon 046 – 70 64 44 eller på vår e-mail adress kansliet@iflodde.se

  • Träningstider

 

Ingen föranmälan behövs. Frågor kan ställas, förutom till kansliet, till Peter Joelsson på telefon     0705-85 78 62. 

 

Välkomna!

Ungdomsavdelningen IF Lödde 


Nyhetsarkiv