Våra lag
Herr A
Georg Rossi Eterovic, Tränare

 
0768-64 27 42

Jimmy Hultin, Ass Tränare

 
0721-81 01 19

Lars Paradis, Lagledare

 
0702-80 27 91

Lars Svensson, Lagledare

Magnus Tonning, Lagledare

Sebastian Andersson, Lagledare

 
0708-10 68 87

Dam A
Anders Trankell, Tränare

 
0707-29 99 59

Martin Andersson, Kontaktperson

 
0709-82 75 26

Pär Magnusson, Tränare

 
0761-15 80 80

Senad Jaganjac, Tränare

 
0708-11 57 50

U17/U19
Douglas Almqvist, Tränare

 
0708-35 03 07

Mikael Andreasson, Tränare

 
0766-10 65 00

Patrik Norrman, Lagledare

 
0733-36 32 53

Peter Joelsson, Tränare

 
0705-85 78 62

P0102
Fredrik Sandell, Tränare

 
0705-70 98 88

Johan Liljedahl, Tränare

 
0708-13 72 31

Jonas Ivarsson, Tränare

 
0733-66 75 72

Klas-Göran Nilsson, Tränare

 
0769-42 47 26

Magnus Rosenqvist, Tränare

 

Maria Jerlebo, Lagledare

 
0702-93 84 80

Niklas Ohlin, Tränare

 
0709-67 78 55

P03
Lars Hedberg, Tränare

 
0709-21 77 39

L-G Algerbo, Tränare

 
0706-97 33 22

Martin Andersson, Tränare

 
0709-82 75 26

Michael Esplinger, Tränare

 
0733-97 61 54

Torbjörn Dahlström, Tränare

 
0733-68 96 91

P04
Bobby Odenhag, Tränare

 
0768-28 97 80

Daniel Semjaniv, Tränare

 
0723-33 65 85

Jan-Olof Sivtoft, Tränare

 
0708-25 96 97

Patrik Håkansson, Tränare

 
0733-45 56 05

Pernilla Skog, Tränare

 
0722-24 52 33

P05
Fredrik Cedergren, Tränare

 
0761-42 23 00

Hanna Litz, Lagförälder

Jörgen Hegdal, Tränare

 
0702-45 18 43

Magnus Grahn, Tränare

 
0709-62 06 81

Mattias Karlsson, Tränare

 
0705-87 00 03

Niclas Rosenqvist, Tränare

Robert Hyllander, Tränare

 
0725-60 01 27

P06
Anders Larsson, Tränare

 
0727-22 20 29

Jeff Robertson, Tränare

 
0706-62 91 61

Jonas Augustsson, Tränare

 
0701-88 36 06

Jonas Holfve, Tränare

 
0705-10 49 78

Markus Palm, Tränare

 
0704-22 25 35

Michael Andersson, Tränare

 
0705-86 45 26

Peter Ellerth, Tränare

 
0706-51 45 62

Torbjörn Dahlström, Tränare

 
0733-68 96 91

P07
Anders Harlestad, Tränare

 
0761-11 23 20

Christian Tjärnberg, Tränare

 
0708-26 11 62

Jessica Axelsson, Lagledare

 
0768-18 25 21

Lars Keldebäk, Tränare

 
0733-37 92 95

Martin Östberg, Tränare

 
0707-73 57 09

Mats Mårtensson, Tränare

 
0709-85 56 10

Therese Nettelhed, Tränare

 
0736-94 55 69

P08
Caroline Fonrell, Lagförälder

 

Fredrik Andersson, Tränare

 
0725-77 69 39

Fredrik Sandell, Tränare

 
0705-70 98 88

Johan Mohlin, Tränare

 
0705-41 37 18

Marcus Wihlborg, Tränare

 
0702-70 05 11

Paul Gram, Tränare

 
0708-23 63 19

P09
Anders Sandell, Tränare

 
0708-77 60 30

Andreas Holmgren, Tränare

 
0706-26 21 51

Bernt-Åke Hedmer, Tränare

 
0704-48 78 46

Gustav Sassner, Lagledare

 
0708-26 19 44

Sacki Agelis, Tränare

 
0702-65 35 30

Sophie Petersson, Lagförälder

 
0703-54 34 82

Susanna Regårdh-Norling, Tränare

 
0709-59 59 69

Tomas Johansson, Tränare

 
0733-36 51 86

P10
Anders Bengtsson, Tränare

 
0700-80 85 86

Andreas Andersson, Tränare

Mattias Edinge, Tränare

 
0706-70 00 08

P11
Christopher Holtenfjord, Ass Tränare

Jimi Karlsson, Tränare

Joachim Hopstadius, Tränare

Johan Elfsberg, Tränare

Johan Rosengren, Tränare

P12
Anders Bergh, Tränare

Jonas Pålsson, Tränare

Kim Andersson, Tränare

Sacki Agelis, Tränare

F0306
Catarina Holgersson, Tränare

 
0706-08 88 93

Jenny Mattsson, Tränare

 
0703-49 77 39

Jessika Lundberg, Tränare

 
0704-92 03 62

Martin Andersson, Tränare

 
0709-82 75 26

Martin Lindholm, Lagledare

Mattias Jakobsson, Tränare

 
0708-20 89 05

F0708
Anna Ohlin, Tränare

Fredrik Appelgren, Tränare

 
0706-97 23 25

Mathias Einarsson, Tränare

 
0761-17 97 39

Max Hallin, Tränare

F0910
Annika Andreasson, Tränare

 
0701-43 70 71

Johan Håkansson, Tränare

 
0701-48 80 94

L-G Algerbo, Tränare

 
0706-97 33 22

Lina André, Tränare

 
0733-36 58 11

F 11/12
Lars Keldebäk, Ass Tränare

Nicklas Lundgren, Tränare

Lödde FF
Felix Jansson, Lagledare

Jens Nilsson, Ass Tränare

Kim Roos, Ass Tränare

Domare
Anna Ohlin, Lagledare

Fredrik Sandell, Lagledare

 
0705-70 98 88

Lars Keldebäk, Lagledare

 
0733-37 92 95

Marcus Wihlborg, Lagledare

 
0702-70 05 11

Martin Andersson, Lagledare

 
0709-82 75 26

Mattias Jakobsson, Lagledare

Robert Hyllander, Lagledare

 
0725-60 01 27

Sara Holfve, Lagledare

 
0730-48 76 22

Torbjörn Dahlström, Lagledare

 
0733-68 96 91

Oldboys
David Skoglund, Tränare

 
0767-90 34 00

Mattias Hedvall, Tränare

 
0766-45 16 04