Klicka här för våra aktuella direktiv med anledning av Covid-19 - uppdaterad 25/1 -21
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IF Lödde
Hjärta - Kamratskap - Ödmjukhet

Aktuell information gällande föreningens generella direktiv med anledning av Covid-19 hittar ni i följande nyhet (senast uppdaterad 25/1 -21) .

Vi har en publikfri idrottsplats under rådande läge, vid både match och träning (gäller även efter uppd direktiv från SvFF i mitten av aug) - mer info finns här

Kallelse till årsmöte
2021-01-21 21:42

Fredagen den 12/2 2021 kl 19.00 håller IF Lödde digitalt årsmöte

En vecka innan årsmötet kommer verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse för år 2020 samt budget för år 2021, att vara tillgängliga i klubblokalen samt på kansliet.

 

Föredragningslista

§ 1      Årsmötets öppnande

§ 2      Fastställande av röstlängd

§ 3      Fråga om mötet behörigen kallats

§ 4      Fastställande av föredragningslista

§ 5      Val av ordförande för mötet

§ 6      Val av sekreterare för mötet

§ 7      Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 8      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020

            b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för år 2020)

§ 9      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under år 2020

§ 10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 11    Fastställande av medlemsavgifter

§ 12    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2021


§ 13    a) Val av ordförande för en tid av 2 år. 

Avgående: Peter Joelsson

b) Val av 3 st styrelseledamöter för en tid av 2 år 

Avgående: Michael Esplinger, Jonas Ekström och Patrik Norrman

c)  Val av 1 st styrelsesuppleant för en tid av 2 år 

Avgående: Lars Paradis

d)  Val av 2 st revisorer för en tid av 1 år 

Avgående: Agne Andersson, Ingrid Haraldsson

e)  Val av 5 st ledamöter till av valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses tillsammankallande   

Avgående: Mikael Andreasson (sammankallande), Benjamin Holmgren-Kervall,  Lars Keldebäk, Mats Mårtensson och Annass Fatih

§ 14     Avslutning av mötet.

 

Samtliga medlemmar hälsas välkomna att delta. 

Vi kommer inom kort att återkomma med anvisningar om hur du kan delta i mötet.  

Info om årets Klubbdag
2021-01-20 21:16


Tyvärr har vi tvingats ställa in 2021 års Klubbdag i Nyvångshallen, med anledning av den pandemi som pågår i världen.  Styrelsen har kommit fram till att vi inte kommer att kunna genomföra den, av våra medlemmar uppskattade dag, på ett smittsäkert sätt och därför valt att ställa in detta evenemang.IF Lödde kommer att genomföra provning o köp av fotbollskor från PUMA för de äldre lagen lördagen 13/2 utomhus på Tolvans IP vid konstgräsplanen. De lag som kommer att få möjligt att köpa PUMA fotbollskor till 40 % av ordinarie pris vid detta tillfälle är Herrar A, Dam A, U 19, P 05 och P 06, mer information gällande sortiment och tider för de olika lagen kommer på hemsidan veckan innan genomförande.


Övriga lag i föreningen kommer att få ovanstående möjlighet att handla fotbollskor från PUMA tisdagen 30/3. Vi återkommer med mer information på hemsidan när det närmar sig.


Fotografering från Express Bild, lagbilder och enskilda porträttbilder, kommer att flyttas fram och förhoppningsvis kunna genomföras i slutet på våren och då utomhus på Tolvans IP. Även här återkommer vi med mer information på hemsidan när det närmar sig.

Aktuella direktiv - justerade 25/1
2021-01-15 20:11

Efter uppdaterade direktiv från Skånes fotbollsförbund 11/1 resp 25/1 är våra gällande direktiv uppdaterade enligt nedan och gäller t o m 28/2 (under förutsättning att inga större justeringar i direktiven kommer från Folkhälsomyndigheten eller Skånes fotbollsförbund innan dess).


För våra barn och ungdomars skull är vi glada att vi kan hålla igång, om än i ett något annat format.

Tack på förhand för att du stöttar våra ledare i detta, de har en inte helt enkel uppgift i rådande läge och behöver er support! 


Generellt - gäller samtliga träningsgrupper 1)

 • träningar får genomföras, utomhus
 • vi pausar allt utbyte mellan våra träningsgrupper, man tränar bara med sin egen träningsgrupp (våra träningsgrupper hittar ni längst upp på vår hemsida)
 • ta dig till och från träningarna individuellt (för de födda 2004 eller tidigare)
 • inga matcher genomförs (gäller alla typer av matcher - träning, serie, cuper, turneringar m m) 
 • vid träning delas träningsgruppen in i smågrupper, om högst 8 spelare i varje,
   • samma grupp hålls under hela träningen. Gruppsammansättningen kan ändras till kommande träningstillfälle. 
   • ledaren kan ha mer än en grupp och gå mellan grupperna. Extra viktigt att ledaren håller avstånd till grupp/er 
   • ledarna tänker igenom hela träningsupplägget, från det att spelarna kommer till IP tills dessa att de lämnar så att hela gruppen aldrig samlas utan att smågrupperna hålls separerade. Grupperna sprids ut på träningsytan. Innebär t ex att man inte kommer att ha någon gemensam samling eller avslutning, ingen gemensam uppvärnming eller andra gemensamma övningar - smågrupperna skall hållas separerade under hela träningen. 
 • Ingen inomhusträning genomförs
 • alla våra aktiviteter, all vår verksamhet, sker utomhus (inga lagaktiviteter inomhus, inget taktiksnack eller samling före/efter träning genomförs inomhus)
 • alla byter om hemma före och efter (inga omklädningsrum finns att tillgå)
 • alla har med egen vattenflaska - fyll den hemma!
 • Inga föräldramöten eller andra lagaktiviteter genomförs inomhus i Klubbhuset
 • Ingen involverad i vår verksamhet deltar om man:
   • känner sig sjuk
   • har symptom så som feber, hosta, huvudvärk, halsont
   • har någon i sin närhet som drabbats av Covid-19
   • tillhör någon riskgrupp

1) Enligt beslut från SvFF inkluderas nu även lag i Svenska Cupen, för vår del Herrar A, i de undantag som gäller för Yrkesmässig idrott. De direktiv de har att förhålla sig till skiljer sig till viss del från ovan, vad som gäller för dem kommuniceras direkt till ansvariga ledare. 
Ett extra stort tack till dessa 4 sponsorer.
2021-01-12 20:27
Nu hoppas vi på ljusare tider och att vi kan få en rolig resa i Svenska cupen 2021

Hej på Er.


En bra förening bygger på att vi alla hjälps åt med olika roller, det kan vara allt ifrån att vara tränare, domare, lagförälder eller att man någon gång hjälper klubben i kiosken eller säljer en bingolott. Men till alla dessa ideella krafter så är det extra skönt att ha ett starkt lagbygge i sponsorerna. Många av våra sponsorer har varit med oss i många år och är i grunden föreningsmänniskor och gillar att hjälpa till.

Klubben vill tacka alla sponsorer som hjälper oss varje år för att vår verksamhet skall bli bättre och kunna utvecklas.

Inför Svenska cupen så har vi fått lite extra hjälp av Maxi, Gavatec, Trafik & Fritid samt Kävlinge Kommun.


Den 20 februari klockan 15.00 kommer allsvenska Sirius till Löddeköpinge.


Vill Ni bli en del av våra Polare så kontakta Jonas Ekström.


Tack alla sponsorer för Ni hjälper föreningen.


//Styrelsen

1/1 - Gällande direktiv
2021-01-02 11:01

Vi följer även fortsatt direktiven när de kommer från Folkhälsomyndigheten samt Skånes fotbollsförbund.


Vi har en publikfri idrottsplats under rådande läge, vid både match och träning (gäller även efter uppd direktiv från SvFF i mitten av aug) - mer info finns här


Som besökande förening, tänk på att inga omklädningsrum finns att tillgå och glöm inte att ta med er fyllda vattenflaskor.


Nedan våra gällande direktiv, uppdaterade med den justering som kom från Skånes fotbollsförbund  29/12 (understruken), med anledning av Region Skånes tillägg till den särskilda anpassningen som gäller i Skåne sedan 15/12.


 

För de födda 2004 eller tidigare

 • träningar får genomföras, utomhus
 • man tar sig till och från träningarna individuellt
 • inga matcher genomförs (gäller alla typer av matcher - träning, serie, cuper, turneringar m m)
 • vid träning delar man in träningsgruppen i smågrupper, om högst 8 personer i varje, som sedan måste bibehållas vid vidare träningstillfällen
 • träningsupplägget tänks noga igenom, så att träningen kan genomförs säkert utifrån rådande läge

För barn födda 2005 och senare
 • träningar får genomföras, utomhus
 • inga matcher genomförs (gäller alla typer av matcher - träning, serie, cuper, turneringar m m)
 • vid träning delar man in träningsgruppen i smågrupper, om högst 8 personer i varje, som sedan måste bibehållas vid vidare träningstillfällen
 • träningsupplägget tänks noga igenom, så att träningen kan genomförs säkert utifrån rådande läge

Generellt som gäller för alla grupper
 • ingen inomhusträning genomförs
 • alla våra aktiviteter, all vår verksamhet, sker utomhus (inga lagaktiviteter inomhus, inget taktiksnack eller samling före/efter träning genomförs inomhus)
 • alla byter om hemma före och efter träning (inga omklädningsrum finns att tillgå)
 • alla har med egen vattenflaska - fyll den hemma!
 • Inga föräldramöten eller andra lagaktiviteter genomförs inomhus i Klubbhuset
 • Vi har en publikfri Idrottsplats - det innebär att endast spelare o ledare får vara inne på IP
Stöd IF Lödde
Digitala bingolotter            Svenska Spel
Nyheter från våra lag
Herr A, 16/01 17:41 
Lödde FF, 15/01 18:53 
Herr A, 09/01 13:53 
 
Följ oss
Huvudpolare
Guldpolare
Silverpolare
Bronspolare